Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Μπιλάς, ενοικίαση αυτοκινήτων στην Νάξο

ΗΛΙΚΙΑ: Οι οδηγοί θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον το 21ο έτος της ηλικίας τους.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Έγκυρες πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: Απαιτείται η κατοχή έγκυρης άδειας οδήγησης του οδηγού για τουλάχιστον ένα χρόνο.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ: Οποιοδήποτε πρόστιμο προκύπτει από την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών βαρύνουν αποκλειστικά τον ενοικιαστή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί των οχημάτων Μπιλά καλύπτονται από πυρκαγιά στο όχημα, ασφάλεια αστικής ευθύνης κατά θανάτου, τραυματισμού τρίτων προσώπων και περιουσίας. Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους της ασφαλιστικής σύμβασης που υπογράφεται με τον Ασφαλιστή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (COLLISION DAMAGE WAIVER / CDW-SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιές στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, με προϋπόθεση να μην παραβιαστεί ο ΚΟΚ, σε ελάχιστη χρέωση €500.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ: Δεν υπάρχει χρέωση για δήλωση πρόσθετων οδηγών του οχήματος.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: ΔΩΡΕΑΝ.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Όλες οι παραδόσεις / παραλαβές οχημάτων γίνονται χωρίς χρέωση

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Υπηρεσία οδικής βοήθειας 24/7

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις υπόκεινται σε ΦΠΑ